Van de Ticket Restaurant®-kaart genieten

In sommige winkels kan ik het resterende saldo nakijken op het kasticket.
U krijgt uw kaart
  Van uw werkgever: ze is reeds geactiveerd
  Via de post: u activeert ze via uw Persoonlijke Webruimte of per telefoon op 02 702 20 02
U maakt uw eigen online ruimte aan
  Om uw saldo te bekijken alsook de historiek van uw transacties
  Om uw kaart te blokkeren bij verlies of diefstal
  Om te kunnen profiteren van exclusieve en gepersonaliseerde aanbiedingen van Beneficio Club®
U raadpleegt uw saldo
  op het merendeel van de kasticketten
  Per telefoon op 02 702 20 02
  Op uw Persoonlijke Webruimte
Download de gebruikshandleiding