Er is altijd een antwoord op een vraag: Edenred beantwoordt al mijn vragen.Hoe uw klantenstructuur invoeren?

Om uw eerste bestellingen te kunnen behandelen, moeten we uw «klantenstructuur» inbrengen in ons systeem.

Uw structuur kan bestaan uit:

 • 1 of meerdere verdeelpunt(en): elk punt komt overeen met 1 afzonderlijke bestelling
 • 1 of meerdere leveringspunt(en): elk punt komt overeen met 1 afzonderlijk leveringsadres
 • 1 of meerdere facturatiepunt(en): elk punt komt overeen met 1 afzonderlijke factuur

Een test-bestelling uitvoeren

Wij raden u aan ons een testbestelling toe te sturen alvorens ons uw eerste bestelling over te maken.

Deze bestelling moet ten laatste 5 werkdagen voor uw eerste bestelling worden doorgestuurd naar: erbe-test-cardorder@edenred.com.

Met deze test kunnen wij de conformiteit van uw bestand controleren, met name het respecteren van de standaardstructuur van uw bestelbestand.

We sturen u een verslag om eventuele anomalieën te melden.

Welke “referentie” gebruiken voor uw begunstigden?

In het geval van een bestelling via een bestand, de identificatie van de begunstigde gebeurt op basis van drie soorten gegevens: familienaam, voornaam en referentie.

 • Wat betreft de familie- en voornamen van uw begunstigden moet u ervoor zorgen om steeds dezelfde schrijfwijze te hanteren. Zoniet bestaat de mogelijkheid dat ze geïdentificeerd worden als nieuwe begunstigden. Voor uw gemak raden wij u aan de namen in hoofdletters te noteren.

 • Wat betreft de referentie, is het absoluut noodzakelijk om voor elke begunstigde een unieke login te gebruiken. Bij uw eerste bestelling, moet u een login kiezen die u aanduidt in kolom C « nummer van de begunstigde ». Deze login zal ook voor volgende bestellingen moeten worden gebruikt. Zoniet wordt de begunstigde niet herkend en zal een nieuwe kaart worden aangemaakt.

Bestellen via een sociaal secretariaat

Talrijke bedrijven doen een beroep op de diensten van een sociaal secretariaat voor de bestelling van hun maaltijdcheques.

Edenred heeft contact opgenomen met alle belangrijkste sociale secretariaten om een betere samenwerking te garanderen.

We raden u echter aan om, voor u uw eerste bestelling plaats, contact op te nemen met uw sociaal secretariaat zodat u zeker weet dat ze in het bezit zijn van alle nodige informatie om een bestelling te plaatsen bij Edenred.

Uw Ticket Restaurant®-kaarten bestellen

 • A. Welkbestandsformaatgebruiken

  We maken voor onze bestellingen gebruik van een een automatisch verwerkingssysteem omwille van vereenvoudiging en kwaliteit van de verwerking. Hiervoor werken we op basis van gelijkvormige (conforme) bestanden.

  De aanvaarde bestandsformaten (handleiding) zijn als volgt: « xls », « xlsx ».

  Niet-conforme bestelbestanden (gewijzigde standaardstructuur of verkeerd formaat) zullen niet behandeld kunnen worden.

  Opgelet: gelieve rekening te houden met onderstaande richtlijnen bij het invullen van uw bestelbestand.

 • B. Beheer van uw bestelbestand

  De Ticket Restaurant®-kaarten kunnen besteld worden op verschillende manieren via één bestand (handleiding).

 • C. Hoe bezorgt u ons uw bestelling?

  Een verkeerd opgestelde bestelling leidt tot een vertraagde validatie en dus een vertraging in de productie van kaarten of de levering van cheques.

  Om u hierbij te helpen, ontwikkelden we een tool waarmee u uw bestelbestand op de juiste manier kunt opstellen voor u het ons doorstuurt.

  Deze tool is beschikbaar op uw klantenwebruimte.

De levering van kaarten

De kaarten worden aangeleverd op uw bedrijf of bij uw medewerkers volgens de voorwaarden en structuur voorzien in uw overeenkomst.

Elke kaart steekt in een afzonderlijke omslag en wordt geleverd met een gebruiksaanwijzing.

U hebt echter ook de mogelijkheid om te kiezen voor een 2de leveringswijze: de geïndividualiseerde levering. In dat geval, ontvangt elk van uw medewerkers zijn kaart per post op zijn verblijfplaats binnen een termijn van 10 dagen na bestelling van de kaarten. De begunstigde moet 2 zendingen ontvangen: een eerste met de kaart en een tweede met de activeringscodes.

De activatie van de kaarten

Om veiligheidsredenen worden de Ticket Restaurant®-kaarten niet geactiveerd op het moment van levering.

Van zodra u de bestelling van de kaarten hebt ontvangen, logt u in op www.myEdenred.be en klikt u linksboven op “Gegroepeerde kaarten activeren”.

Indien u hulp nodig heeft, contacteer onze Klantendienst per e-mail op cardcustomer-BE@edenred.com.

In het geval van individuele levering (per post op de verblijfplaats van de begunstigde), moet uw medewerker zelf zijn kaart activeren.

Hij ontvangt 2 zendingen: een eerste met de kaart (+ gebruiksaanwijzing) en een tweede met de activeringscodes.

Hoe uw leveringswijze wijzigen?

Samengevat hebt u twee leveringswijzen:

 • Levering in groep (bulk) bij het bedrijf (aan te raden);
 • En individuele levering op de verblijfplaats van de begunstigden (per post)

Een van deze twee methodes is standaard geactiveerd in uw overeenkomst.

Indien u uw leveringswijze wenst te wijzigen, kan dit op twee manieren.

 • Definitieve wijziging: via uw contract
 • Tijdelijke wijziging : via het bestelbestand

Gebruik van uw Klantenruimte

Edenred richtte een Klantenruimte voor u in. Met dit platform kunt u:

 • uw bestellingen opvolgen;
 • rekeningen voor begunstigden van Ticket Restaurant® aanmaken;
 • uw bestellingen van kaarten of elektronische maaltijdcheques importeren via de tool Quality Check;
 • de structuur die wij van uw organisatie hebben wijzigen of bijwerken (levering van de kaarten en hun verpakking, net als de facturatie);
 • elke bestelling en haar details nakijken dankzij het overzicht.

We sturen u een e-mail met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Hebt u deze e-mail niet ontvangen? Neem dan contact op met onze Klantendienst op: Cardcustomer-be@edenred.com.

Van zodra u de bestelling van de kaarten hebt ontvangen, logt u in op www.myEdenred.be en klikt u linksboven op “Gegroepeerde kaarten activeren”.