In het kort

 • Tijdwinst

  Geen maandelijkse verdelingen meer

 • Gemak

  Geautomatiseerde bestellingen, mogelijkheid om externe partij op een veilige manier te mandateren

 • Besparing

  Tot 56% besparing ten opzichte van een klassieke loonsverhoging

 • uitgebreider aanvaardingsnetwerk

 • Dubbele technologie

  Toegankelijker voor de kleine handelaars

 • Nog meer voordelen voor uw werknemers

  Met name dankzij de Beneficio Club®, de Welcome Packs, de gids Ontspanning & Ontdekking