De Ticket Restaurant®-kaart aanbevelen

Er is altijd een antwoord op een vraag: Edenred beantwoordt al mijn vragen.
Zal het gebruiksnetwerk even groot zijn als voor de papieren cheques?
Kan men een zaak aanbevelen voor lidmaatschap?
Welke garanties heeft de werknemer wat het respect voor de privésfeer betreft?
Hoe weet men welke handelszaken / restaurants de kaart aanvaarden?
Wat gebeurt er met de kortingen in de enveloppen?
Wat gebeurt er met de gids 'Ontspanning & Ontdekking'?
Wanneer zullen de papieren cheques definitief verdwijnen?
Welke zijn de juridische verschillen met de papieren cheques?
Ik ben reeds klant voor papieren cheques. Moet ik een nieuw contract tekenen om over te stappen op de kaart?
Zullen de kaarten voor meerdere producten gelden?
Impliceert de overgang naar de elektronische Ticket Restaurant een wijziging van de kosten voor de werkgever of werknemer?
Hoe kan men elektronische cheques of kaarten bestellen?
Mag men een voorraad kaarten aanleggen?
Hoe bestelt men een nieuwe kaart? Wat is de levertermijn?
Kan mijn sociaal secretariaat in mijn plaats bestellen?
Kan men de kaart personaliseren?
Is het mogelijk om kaarten te bestellen die niet op naam zijn?
Moet er een minimum aantal begunstigden zijn om over te stappen op de kaart?
Hoe kan ik de bestelling van elektronische Ticket Restaurant-cheques uitbesteden aan mijn sociaal secretariaat?
Hebt u een model waarop we kunnen werken om het te integreren in de bestaande cao voor maaltijdcheques?
Is dit systeem ook geldig voor Luxemburgse werknemers of blijven zij in elk geval papieren cheques gebruiken?
Wat is de levertermijn van de cheques (terbeschikkingstelling bij de begunstigde)?
Hoe kan ik me ervan vergewissen dat mijn werknemers hun cheques wel degelijk op hun rekening ontvangen? Hoe worden zij hiervan op de hoogte gebracht?
Hoe worden de kaarten geleverd? Bij de werknemer thuis of in de onderneming, waar de personeelsdienst ze moet verdelen?
Is het mogelijk om een presentatie voor ons personeel te voorzien bij de overgang naar de kaart?
Wat is de implementatietermijn voor de Ticket Restaurant-kaart in onze onderneming?
Waarom is er geen pincode?
We hebben de gewoonte om 's middags alle broodjesbestellingen te centraliseren bij de traiteur die ze levert in de onderneming. Hoe kunnen mijn werknemers hun kaart gebruiken om hun broodje te betalen?
Welke procedure moet men volgen om een kaart te vervangen bij diefstal of verlies?
Hoe kan men het saldo van de kaart raadplegen?
Kan men de kaart behouden wanneer men van werkgever verandert?
Hoe weet ik hoe lang mijn cheques nog geldig zijn?
Wat gebeurt er wanneer een kaart hapert?
Blijft deze kaart geldig wanneer men van werkgever verandert?
Hoe heeft de werknemer toegang tot zijn internetaccount en welke documentatie krijgt hij bij ontvangst van zijn kaart?
Wat is de geldigheidsduur van de kaart en hoe moet men ze vernieuwen?
Verschijnt de naam van de werknemer op de kaart?
Wat is het belang van de Contactless-technologie? Werken de kaarten ook op Bancontact-terminals?
Welke begunstigdengegevens hebt u nodig om de kaarten te kunnen verdelen?
Kan ik als werkgever de profielen en saldo's van mijn werknemers raadplegen?

Zal het gebruiksnetwerk even groot zijn als voor de papieren cheques?
Door de komst van de kaart moeten we een volledig nieuw gebruiksnetwerk uitbouwen. We streven ernaar om het grootste netwerk te hebben, van grootwarenhuizen tot kleine buurtwinkels. Daarom hebben we voor de dubbele technologie (Contact en Contactless) geopteerd, aangezien die laatste goedkoper is voor kleine handelaars. Binnenkort zal de begunstigde zijn kaart zelfs kunnen gebruiken voor aankopen via het internet of in automaten. Een lijst van alle winkels die de kaarten aanvaarden vindt men via onze zoekmotor.
Omhoog

Kan men een zaak aanbevelen voor lidmaatschap?
De werkgever kan beschikken over een bestand waarin hij de adressen van de favoriete handelaars van zijn werknemers kan verzamelen. Wij doen dan ons best om de zaken te overtuigen om zich aan te sluiten.
Omhoog

Welke garanties heeft de werknemer wat het respect voor de privésfeer betreft?
De regels die in het Koninklijk Besluit met betrekking tot de privésfeer zijn vastgelegd, zijn erg streng en we engageren ons uiteraard om ze te respecteren. Privégegevens zullen nooit worden gebruikt zonder het voorafgaande akkoord van de gebruiker.
Omhoog

Hoe weet men welke handelszaken / restaurants de kaart aanvaarden?
Net zoals voor onze andere producten maakt een online zoekmotor het mogelijk om handelszaken op te zoeken op basis van hun naam of postcode. Bovendien kunt u de handelszaken ook gemakkelijk herkennen aan de sticker "Ticket Restaurant / Card Welcome".
Omhoog

Wat gebeurt er met de kortingen in de enveloppen?
In de brief met de kaart vindt de gebruiker ook een welkomstboekje met een reeks geschenkbonnen en de Beneficio Club blijft het hele jaar door uitpakken met een massa exclusieve aanbiedingen.
Omhoog

Wat gebeurt er met de gids 'Ontspanning & Ontdekking'?
De gids 'Ontspanning & Ontdekking' blijft bestaan in zijn papieren versie.
Omhoog

Wanneer zullen de papieren cheques definitief verdwijnen?
De wetgever heeft geen enkele officiële datum voorgeschreven. Het zal vooral de markt zijn die beslist hoe snel de overgang gebeurt: hoe sneller de werkgevers en handelaars op het systeem overstappen, hoe sneller de papieren cheques zullen verdwijnen. De wetgever heeft een evaluatie van het systeem voorzien over 5 jaar.
Omhoog

Welke zijn de juridische verschillen met de papieren cheques?
De voorwaarden blijven dezelfde: de toekenning moet worden opgenomen in een collectieve of individuele overeenkomst en moet op de persoonlijke account van de werknemers worden bijgeschreven. Er wordt een cheque gegeven per gepresteerde dag, de cheques blijven 12 maanden geldig, de deelname van de werkgever bedraagt maximaal 5,91 € en die van de werknemer minimaal 1,09 €, en de cheques zijn enkel geldig voor de aankoop van voedingsmiddelen of bereide maaltijden. Twee nieuwigheden: de cheques zijn splitsbaar en hun saldo blijft dus ter beschikking op de kaart tot de volgende aankoop. Bovendien worden de cheques gebruikt volgens geldigheidsdatum: de oudste cheques worden het eerst gebruikt.
Omhoog

Ik ben reeds klant voor papieren cheques. Moet ik een nieuw contract tekenen om over te stappen op de kaart?
Ja. De voorwaarden en termijnen zijn anders dan voor de papieren cheques. Bovendien hebben we uw akkoord nodig om over te stappen op de kaart.
Omhoog

Zullen de kaarten voor meerdere producten gelden?
We hebben onze systemen in die optiek ontwikkeld maar in eerste instantie blijven de Ticket Restaurant-kaart en de Ticket Compliments Gift Card afzonderlijke dragers.
Omhoog

Impliceert de overgang naar de elektronische Ticket Restaurant een wijziging van de kosten voor de werkgever of werknemer?
- Voor de begunstigde: Het Koninklijk Besluit stipuleert dat de overgang gratis moet zijn voor de begunstigde (al zullen er wel kosten zijn als hij bijvoorbeeld meermaals zijn kaart verliest).
- Voor de werkgever: Het Koninklijk Besluit preciseert ook dat de kosten van de elektronische versie niet hoger mogen liggen dan de directe en indirecte kosten die de klant betaalt voor het systeem van de papieren cheques. Toch moet men gezien de gewijzigde vorm en algemene voorwaarden een nieuw servicecontract voorzien.
Omhoog

Hoe kan men elektronische cheques of kaarten bestellen?
Klanten krijgen de keuze tussen twee bestelprocedures:
- Via zijn online klantenruimte, hetzij door een gestandaardiseerd bestelformulier te uploaden, hetzij door zijn bestelling rechtstreeks aan te maken op het extranet.
- Via zijn sociaal secretariaat
Omhoog

Mag men een voorraad kaarten aanleggen?
Ja, het is mogelijk om 'blanco' kaarten te bestellen die nog niet aan een gebruikersaccount zijn gekoppeld. Wanneer men ze verdeelt, moet men enkel het kaartnummer nog aan een accountnummer koppelen.
Omhoog

Hoe bestelt men een nieuwe kaart? Wat is de termijn?
De werkgever kan gemakkelijk een nieuwe kaart bestellen via zijn klantenruimte. De kaart wordt dan binnen de drie werkdagen geleverd.
Omhoog

Kan mijn sociaal secretariaat in mijn plaats bestellen?
Zeker. U kunt een externe dienstverlener opdracht geven om uw bestellingen door te geven via ons extranet.
Omhoog

Kan men de kaart personaliseren?
Ja. De personalisering van de naam, voornaam en bedrijfsnaam is gratis en inbegrepen voor iedereen. Uw logo in zwart-wit is gratis inbegrepen in de packs 'People' en 'Enterprise'. Als optie kunt u ook opteren om de kaart volledig te personaliseren in uw kleuren.
Omhoog

Is het mogelijk om kaarten te bestellen die niet op naam zijn?
Ja. Ze zijn dan aan geen enkele account gekoppeld. Wanneer men de begunstigdenaccount aanmaakt, dient men alleen nog het kaartnummer aan de account te koppelen.
Omhoog

Moet er een minimum aantal begunstigden zijn om over te stappen op de kaart?
Neen, men kan de kaart al bestellen vanaf een begunstigde
Omhoog

Hoe kan ik de bestelling van elektronische Ticket Restaurant-cheques uitbesteden aan mijn sociaal secretariaat?
We hebben samen met de unie van sociale secretariaten een gestandaardiseerd bestelformulier uitgewerkt, dat door alle sociale secretariaten kan worden gebruikt. U kunt externe personen opdracht geven om uw bestellingen te beheren via uw klantenruimte op My Edenred.
Omhoog

Hebt u een model waarop we kunnen werken om het te integreren in de bestaande cao voor maaltijdcheques?
We hebben diverse modellen van collectieve en individuele overeenkomsten en aanhangsels om de bestaande overeenkomsten te wijzigen. U vindt ze terug onder het kopje downloadbare documenten op onze site.
Omhoog

Is dit systeem ook geldig voor Luxemburgse werknemers of blijven zij in elk geval papieren cheques gebruiken?
Het Koninklijk Besluit heeft enkel betrekking op België. Momenteel is er geen enkel project van dit soort voorzien in het Groothertogdom Luxemburg.
Omhoog

Wat is de levertermijn van de cheques (terbeschikkingstelling bij de begunstigde)?
Wanneer de bestelling is bevestigd (betaling ontvangen) worden de rekeningen van de begunstigden ten laatste 48 uur na de bevestiging gecrediteerd.
Omhoog

Hoe kan ik me ervan vergewissen dat mijn werknemers hun cheques wel degelijk op hun rekening ontvangen? Hoe worden zij hiervan op de hoogte gebracht?
U ontvangt een afschrift van het opladen van de rekeningen met daarop de details van uw geleverde bestelling. Uw medewerkers worden allemaal via e-mail op de hoogte gebracht van de creditering. Aangezien het om een geautomatiseerde en elektronische handeling gaat, fungeert het borderel als bewijs en moet het niet worden ondertekend door de begunstigde.
Omhoog

Hoe worden de kaarten geleverd? Bij de werknemer thuis of in de onderneming, waar de personeelsdienst ze moet verdelen?
Dat is een van de vele voordelen die we u aanbieden: u krijgt de keuze tussen beide mogelijkheden naargelang uw voorkeur.
Omhoog

Is het mogelijk om een presentatie voor ons personeel te voorzien bij de overgang naar de kaart?
Dit is een dienst op maat die we onze klanten aanbieden in het kader van het Enterprize-pack.
Omhoog

Wat is de implementatietermijn voor de Ticket Restaurant-kaart in onze onderneming?
De migratie van papieren naar elektronische cheques kan snel gaan (maximaal twee weken). Dit zijn de verschillende stappen voor de migratie:
1. Het servicecontract wordt ondertekend.
2. De begunstigdenaccounts worden aangemaakt.
3. De kaarten worden besteld.
4. De kaarten worden geleverd en geactiveerd.
5. De elektronische Ticket Restaurant®-cheques worden besteld.
En natuurlijk moet u nog een overeenkomst ondertekenen met uw werknemers (of een aanhangsel toevoegen aan de bestaande Ticket Restaurant®-overeenkomst). We bieden u hiervoor modellen op onze website.
Omhoog

Waarom is er geen pincode?
Dit is een belangrijk aspect: onze onderneming heeft de strategische beslissing genomen om de kaart geen geheime code mee te geven, en dat om de volgende redenen:
- de bedragen op de kaart zijn beperkt.
- het Card Stop-systeem is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar bij verlies of diefstal.
- Men hoeft niet nog een code te onthouden of het risico te nemen om dezelfde code te gebruiken als voor andere kaarten.
- doordat er geen geheime code is, gaat de betaling aan de kassa een stuk vlotter.
- de afstand tussen de kaart en de terminal mag maximaal 1 à 2 centimeter bedragen en is dus volledig veilig. We hebben de kaart een jaar lang getest en in die periode werd geen enkel frauduleus gebruik geregistreerd.
Omhoog

We hebben de gewoonte om 's middags alle broodjesbestellingen te centraliseren bij de traiteur die ze levert in de onderneming. Hoe kunnen mijn werknemers hun kaart gebruiken om hun broodje te betalen?
We kunnen binnen uw onderneming een terminal installeren die is gekoppeld aan de rekening van uw gebruikelijke traiteur. Bedragen die via deze terminal worden betaald, komen dan rechtstreeks op zijn rekening. Deze oplossing vereist uiteraard wel dat uw traiteur bij ons lid is en dat hij bereid is een terminal ter beschikking te stellen in uw onderneming. Voor bedrijven die een virtuele kantine gebruiken, zal het op termijn mogelijk zijn om de kaart te gebruiken voor internetaankopen.
Omhoog

Welke procedure moet men volgen om een kaart te vervangen bij diefstal of verlies?
De begunstigde moet zijn kaart onmiddellijk blokkeren. Dat kan op drie manieren: via zijn begunstigdenruimte op My Edenred, via het interactieve antwoordapparaat op het nummer 02 702 20 02 of via het systeem Card Stop op het nummer 070 344 344. De account zal worden geblokkeerd en er wordt automatisch een nieuwe kaart besteld en geleverd zodra de werkgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De geldigheid van de cheques die op het ogenblik van de blokkering op de kaart stonden, wordt verlengd met de leveringstermijn van de nieuwe kaart.
Omhoog

Hoe kan men het saldo van de kaart raadplegen?
Dat kan op verschillende manieren: via het interactieve antwoordapparaat op 02 702 20 02(mogelijkheid om een favoriet aan te maken zodat men niet bij elke raadpleging alle keuzemenu's moet doorlopen), via de Persoonlijke Ruimte op My Edenred en op de kastickets van bepaalde terminals. Wanneer een transactie wordt geweigerd omwille van een te laag saldo, wordt dat saldo op de terminal weergegeven. Men kan dan een nieuwe transactie starten voor een lager bedrag.
Omhoog

Kan men de kaart behouden wanneer men van werkgever verandert?
Neen. De nieuwe werkgever bestelt een nieuwe kaart.
Omhoog

Hoe weet ik hoe lang mijn cheques nog geldig zijn?
U kunt de details van uw account op geregelde tijdstippen raadplegen op uw Persoonlijke Ruimte op My Edenred of via het interactieve antwoordapparaat op 02 702 20 02. Bepaalde terminals drukken een kasticket af waarop het resterende saldo van uw kaart en de vervaldatum van de oudste cheques worden vermeld. 10 dagen voor ze verlopen, ontvangt u een automatisch melding.
Omhoog

Wat gebeurt er wanneer een kaart hapert?
Als het defect te wijten is aan een technisch probleem met de kaart, wordt ze gratis vervangen. Als het echter te wijten is aan een onjuist gebruik door de begunstigde, wordt de kaart vervangen op kosten van de werkgever.
Omhoog

Blijft deze kaart geldig wanneer men van werkgever verandert?
Het is technisch mogelijk om de kaart te behouden wanneer men van werkgever verandert. Daartoe moet echter wel aan verscheidene voorwaarden zijn voldaan: de oude en nieuwe werkgever moeten allebei Ticket Restaurant-kaarten van Edenred aanbieden en de nieuwe werkgever moet akkoord zijn om de oude kaart van de werknemer over te nemen.
Omhoog

Hoe heeft de werknemer toegang tot zijn internetaccount en welke documentatie krijgt hij bij ontvangst van zijn kaart?
Hij krijgt toegang met een login en een wachtwoord. Elke begunstigde krijgt bij zijn kaart een gebruiksaanwijzing die hem uitnodigt om zijn gebruikersruimte aan te maken op My Edenred, zodat hij op elk moment zijn saldo, de geschiedenis van zijn transacties, de status van zijn kaart, enz. kan raadplegen.
Omhoog

Wat is de geldigheidsduur van de kaart en hoe moet men ze vernieuwen?
De kaart heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Wanneer de kaart haar vervaldatum nadert, wordt automatisch een nieuwe kaart besteld.
Omhoog

Verschijnt de naam van de werknemer op de kaart?
De kaarten zijn volledig personaliseerbaar.
Omhoog

Wat is het belang van de Contactless-technologie? Werken de kaarten ook op Bancontact-terminals?
Edenred heeft ervoor gekozen om kaarten met een dubbele technologie aan te bieden: Contact en Contactless. Onze kaarten werken dus op het Bancontact-netwerk maar ook met contactloze terminals, die goedkoper zijn voor kleine handelszaken. Zo kunnen we onze gebruikers het grootste gebruiksnetwerk voor elektronische maaltijdcheques aanbieden. De contactloze technologie versnelt bovendien de transacties.
Omhoog

Welke begunstigdengegevens hebt u nodig om de kaarten te kunnen verdelen?
Verplicht: aanspreking, naam, voornaam, taal, e-mailadres, postadres bij levering aan huis. Optioneel: geboortedatum (om de begunstigde te kunnen identificeren wanneer zijn kaart geblokkeerd/gedeactiveerd moet worden, zijn codes vernieuwd worden, enz.), een gsm-nummer (voor eventuele berichten), de naam van de werkgever (als u die wenst te gebruiken).
Omhoog

Kan ik als werkgever de profielen en saldo's van mijn werknemers raadplegen?
In geen geval. Dat wordt zo voorgeschreven door de wetgeving op de privésfeer, waaraan wij erg veel belang hechten.
Omhoog